KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUK DANIŞMANLIĞI

Dartes Mühendislik olarak, branşında tecrübeli şirket avukatları ile birlikte Kentsel Dönüşüm alanında tüm hukuksal sorunlarınıza güncel ve hızlı bir şekilde en etkili seçenekler sayesinde çözüm üretmekteyiz. Bu alanda sizlere sunacağımız ana hizmetleri tek tek aşağıda sıralamış olmaktayız.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında bilgilendirme kanunu bulunmaktadır. Binanın riskli yapı raporu bakanlıkta onaylanıp daha sonra bakanlığa verilmek üzere Bina Ortak Karar Raporu hazırlanmaktadır.

Bina sahipleri ve yapımı üstlenen şirketler arasında, binanın yıkılıp yeniden yapımı ya da güçlendirilme inşaatı için tüm sözleşmelere hukuksal bir çerçeve içerisinde hazırlanmaktadır. Hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Bakanlıktan kira bedeli almak isteyen bina sahipleri hızlı bir şekilde danışmanlık hizmetinden yararlanabilmektedir.

RISKLI BINA YAPIM SÜRECI NEDIR?

Binanın riskli olduğuna dair tespit yapıldıktan sonra; binanın yıktırılması için ev sahiplerine en az 60 gün süre verilmektedir. Bu süre zarfında binaların yıktırılıp yıktırılmadıklarına dair kontrol yapılmaktadır. Eğer yıktırılmamış ise en fazla 30 gün ek süre verilmektedir. Eğer ki bu süre içerisinde de yıktırılmamış ise yıktırma işlemi mahalli idarelerin yardımı ile mülki amirler tarafından hukuksal dayanaklar içerisinde yapılacaktır.

RISK TAŞIYAN BINANIN YIKTIRILMASI IÇIN EV SAHIPLERINCE BIR KARAR ALINMASI GEREKMEKTE MIDIR?

Riskli olduğu tespit edilen ve kesinleşen yapıların yıktırılması kesin kanunla yıktırılması hükmü yer almaktadır. Bina yıkım konusunda bina sahiplerince herhangi bir karar alınmasına yahut anlaşma yapılmasına gerek olmamaktadır.

Riski bulunan binayı boşaltmayan ev sahipleri veya kiracılar hakkında yasal işlem olarak ne yapılabilinir?

Yıkılma tehlikesi taşıyan binanın ev sahiplerine tahliyesi için verilen süre dolmuş ise riskli binayı tahliye etmeyen bin sahipleri veya kiracılar İstanbul, İzmir ve Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer şehirlerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bir dilekçe ile bildirilmektedir.

Hasarlı binanın yıkımını,tahliyesini ve işlemleri engelleyen birey ya da kurumlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ilgili hükümlerince Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilinmektedir.

Yıktırılacak bina ipotekli ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur?

İpotekli bina olması yıktırılması için engel teşkil etmemektedir. Çünkü kanuna göre, hasarlı binaların sicilinde yer alan şahsi hakkı ile borçların devredilmesini kısıtlayan yada yasaklayan her çeşit açıklama, hasarlı bina yıktırıldıktan sonra da hisseler üzerinde devam etmektedir.