Mimari Proje

Yıkılıp yeniden inşa edilecek binaların mimari, statik, elektrik, mekanik, ruhsat – uygulama projeleri ile zemin etüd raporunun hazırlanması ve belediyeden ruhsatının alınması. Güçlendirme yapılacak binaların güçlendirme projelerinin hazırlanması ve belediyeden ruhsatının alınması. Binaların yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması için metraj, keşif, ihale belgelerinin hazırlanması inşaatı sırasında proje müşavirlik, kontrollük hizmetlerinin verilmesi. Bina inşaatı projesine uygun olarak tamamlandıktan sonra belediyeden bina için İskan Belgesinin alınması.