Bina Güçlendirme

DEPREM GÜVENLİĞİ TESPTİ VE GÜÇLENDİRME PROJESİ HAZIRLANMASI

Deprem Güvenliği tespiti ve güçlendirme projelerinin hazırlanması işleri kapsamında
yapılan uygulamaları 2 aşamada açıklamak mümkündür;
1.Aşama: Deprem Güvenliği Tespiti İşleri;

a. Mevcut yapının varsa orijinal projeleri elde edilir,
b. Mevcut projeleri bulunabilirse mevcut yapının orijinal projelere
uyumluluk durumu denetlenir, orijinal projeler bulunamadıysa mevcut
durum mimari ve statik projeleri (röleveler) yerinde yapılan ölçümler
ile ortaya çıkarılır.
c. Betonarme binalarda “2007 Deprem Yönetmeliği (Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik)
Bölüm:7:Mevcut Yapılar ile İlgili Hükümler” e uygun sayı ve nitelikte
karot (beton) numuneleri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylı beton laboratuvarda basınç deneyi yapılarak yapının
mevcut beton kalitesi değerlendirilir. Yığma yapılarda ise aynı
yönetmeliğin yığma yapılar için olan 5. Bölümü uyarınca belirli
yerlerden sıva kaldırılarak yığma yapı malzemesi gözlemsel olarak
tespit edilir.
d. Betonarme binalarda Deprem Yönetmeliği hükümlerine göre her katta
belirli sayıda kolon ve kirişte paspayı sıyırma işlemleri (tahribatlı
yöntem) yapılarak ve diğer kolonlarda ise donatı röntgeni cihazı ile
(tahribatsız yöntem) mevcut yapı kolon ve kiriş donatıları tespit edilir.
e. Mevcut yapı zemin özelliklerinin tespiti amacıyla zemin etütleri
gerçekleştirilerek bir “Zemin ve Temel Etüt Raporu” hazırlanır.
f. Elde edilen tüm veriler ışığında yapının bilgisayar ortamında statik
hesap yazılımları kullanılarak 3 boyutlu modeli hazırlanır ve deprem
analizleri gerçekleştirilir.
g. Analiz sonucu elde edilen veriler raporlanarak bir “Mevcut Durum
Hesap ve Tahkik Raporu” hazırlanır.
2.Aşama : Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması İşleri;
a. Daha önce hazırlanan “Mevcut Durum Hesap ve Tahkik Raporu”
neticesinde binanın hesaplanan deprem performans seviyesi beklenen
performans seviyesinin altında ise, güçlendirme projelerinin
hazırlanması safhasına geçilir,
b. Yapının statik durumu ve mimari özellikleri irdelenerek mimari
fonksiyonlara en az zarar verecek ve en ekonomik güçlendirme yöntemi
ve yerleşimine karar verilir,
c. Güçlendirme projeleri mimari, statik, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat
öğelerini de içerecek şekilde tüm detayları ile hazırlanarak uygulama
projesi haline getirilir.

SİZDE BİNANIZI YENİLEMEK YERİNE GÜÇLENDİRMEK İSTİYORSANIZ

HEMEN 0 216 550 91 71 NUMARALI TELEFONDAN BİZE ULAŞIN