RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU

Dartes mühendislik olarak, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde Riskli Yapıların Tespiti için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanlı olarak şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Bir daire sahibinin Riskli Yapı Tespiti başvurusu yapması yeterli olmaktadır. Firmamıza dilekçe ile başvuru yaptığınız takdirde binanızda gerekli incelemelerde bulunulacaktır.
 • Binanız için Riskli Yapı Tespiti Raporunun hazırlanması işlemleri.
 • İlçe belediyesinden Riskli Yapı Tespit raporunun onayı.
 • Bakanlığa iletilmek üzere Bina Ortak Karar Protokolünün hazırlanması.
 • Başvurduğunuz binanın yeniden yapım ve güçlendirme uygulamasında kullanılmak için Kentsel Dönüşüm Kredisinin bankalarca verilmesi için adınıza danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 • İlgili belediyeden ruhsatın çıkarılması için tüm projelerinin hazırlanması.
 • Binanızın yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması için keşif ve ihale belgelerinin hazırlanması.
 • Binanızın yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması için proje müşavirlik hizmetlerinin verilmesi.
 • Binanızın yeniden yapım ve güçlendirme uygulaması kontrol hizmetleri.
 • Projeye uygun olarak biten binanızın tamamlanmasından sonra belediyeden binanız için iskan belgesinin alınması.
 • Bina inşaatınız projesi uygun olarak tamamlandıktan sonra iskanlı tapuların çıkarılması.
 • Kentsel dönüşüm süresince gerekli olan sözleşmelerin hazırlanması.
 • Kentsel dönüşüm süresince hukuki danışmanlık hizmeti.

RİSKLİ YAPILAR NASIL TESPİT EDİLECEK?

Hasarlı binaların tespiti adına, ev sahiplerinin tapu ve kimlik fotokopisi ile başvuracakları müracaat üzerine, şirketimiz tarafından tespit edilecektir.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Risk tespiti yaptırılması kanunen zorunluluk teşkil etmemektedir. Fakat, Türkiye’de bir çok binanın yapımında kullanılan malzemelerin ve işçiliğin yeterli olmadığı, mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış olduğu, yine bina yapımında kullanılan beton kalitesinin düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı tespit edilmiştir.Bundan dolayı, binasında güven ve huzur içerisinde oturmak isteyen ve oturduğu binanın risk taşıyor olabileceğinden şüphelenen her kişinin risk tespiti yaptırması gerekmektedir.

Eski durumdaki binaların da risk tespiti yapılacak mı?

Bina sahiplerinin kentsel dönüşüm kanunu hükümlerinden faydalanılabilmesi için, malikler tarafından Dartes Mühendislik’e başvurarak risk tespiti yaptırması gerekmektedir.

Binanın risk tespitini yaptırabilmek için ne kadar çoğunluk gerekmektedir?2/3 çoğunluk gerekli midir?

Binanın risk tespiti için bina sahiplerinin sadece birinin müracaat etmesi yeterli olmaktadır. Risk tespiti için 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur.

Yapının risk tespiti için başvuran malike diğer maliklerin Engel olması durumunda ne yapılması gerekmektedir?

Başvuruda bulunan malik, riskli binanın tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümlerince Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunabilecekler.

Risk taşıyan binanın tespitine itiraz edilebilinir mi?

Tapu müdürlüğüne bildirilen, risk olarak tespit edilen binalar tapu kütüğüne işlenecektir. Tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren ,malikler 15 gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer şehirlerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz etme hakkına sahiptirler.

Yapılan riskli yapı tespiti itirazlarını kim inceleyecek?

Yapılacak olan riskli bina itirazları, 4’ü Üniversiteler ve 3’ü Bakanlık olarak toplamda 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Yedi üyeden oluşan Teknik Heyet, riskli bina raporunu uygun bulması durumunda rapor kesinleşir ve artık yıkım süreci başlayacaktır. Yapılan itiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi durumunda tapuya konulan şerh kaldırılır.

Riskli yapılarda yapılan elektrik, su ve doğal gazın kesilmesi durumunda vatandaş mağdur olmayacak mı?

Riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri kanuna göre durdurulabilecektir. Aslında vatandaş mağdur edilmemekte, burada amaç vatandaşın can güvenliği bakımından, vatandaşın risk taşıyan binada oturmasına engel olmaktadır. Kısaca vatandaşın yaşam hakkının gözetilmesi söz konusudur.