KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİMİZ

Mimari Proje

İnşa edilecek binaların mimari, statik, elektrik, mekanik, ruhsat – uygulama projeleri ile zemin etüd raporunun hazırlanması ve belediyeden ruhsatının alınması

Kentsel Dönüşüm

Eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, depremlerde hasar görmüş evinizin Kentsel Dönüşüm Kanunu Danışmanlığı ve yeniden inşaası

Riskli Yapı Tespiti

Dartes Mühendislik olarak, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun çerçevesinde Riskli Yapıların Tespiti için T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanlı kuruluşuz.

13 Adımda Kentsel Dönüşüm

Dartes Kentsel Dönüşüm olarak riskli yapınızı kentsel dönüşüm kanunu aracılığıyla; depreme dayanıklı kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere 13 Adımda Kentsel Dönüşüm başlığı altında özetledik.

Hukuk Danışmanlığı

Dartes Kentsel Dönüşüm olarak, branşında tecrübeli şirket avukatları ile birlikte Kentsel Dönüşüm alanında tüm hukuksal sorunlarınıza güncel ve hızlı bir şekilde en etkili seçenekler sayesinde çözüm üretmekteyiz.